Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

ilovejackets
5849 caaa 500
Reposted bypati2k6 pati2k6

September 25 2018

ilovejackets
"Mówią mi: Ty nie masz problemów, Ty
niczym się nie martwisz. Masz wszystko
co chcesz, zawsze chodzisz uśmiechnięty.
Tak wiem umiem dobrze grać..."

~Robert De Niro

March 26 2018

ilovejackets
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
ilovejackets
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
ilovejackets

July 09 2015

ilovejackets
6223 1bb8 500
Reposted fromstudentka934 studentka934 viaoreli oreli
ilovejackets
8812 951a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakulkacurly kulkacurly

July 05 2015

ilovejackets
4390 2952
Reposted bykulkacurlyorelimary-jade-blademoreorlessilovegreenughrrr
ilovejackets
4383 4628 500
ilovejackets
4357 877c 500
Reposted byzizz zizz

June 17 2015

ilovejackets
9030 d426

May 20 2015

ilovejackets
" - No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej."

Jakub Żulczyk

May 14 2015

ilovejackets
9704 0e7e
ilovejackets
ilovejackets
ilovejackets
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Żulczyk
ilovejackets
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem

May 08 2015

ilovejackets
Lost in the heaven
Reposted fromweightless weightless viachief chief
4926 3cda
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viachief chief
ilovejackets
8332 56bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viachief chief
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl